Borang
Ruangan untuk sumbangan / sedekah di Bahagian C

 
BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERIBADI
     
(Contoh: 123451112345)
(Contoh: 0131234567)


 
BAHAGIAN B : AKAD PENYERAHAN QURBAN / AKIKAH
 
Tempat Perlaksanaan

Bil Nama Penuh Pilihan
1
2
3
4
5
6
7
Saya seperti nama di atas mewakilkan perlaksaan QURBAN / AKIKAH di Malaysia / Kemboja / Bangladesh Palestine kepada Pengerusi / Urusetia Program Qorban & Akikah 2017 Yayasan Salam Malaysia atas nama-nama berikut:  
 
BAHAGIAN C : SUMBANGAN / SEDEKAH (PALESTINE)

Saya juga ingin menyumbang sebanyak RM sebagai

 
BAHAGIAN D : MAKLUMAT PEMBAYARAN

Bersama ini disertakan RM atas nama YAYASAN SALAM MALAYSIA melalui CIMB Bank ( 8002 38 2416 )
**Sila whatsapp slip bank ke 012-622 5517
 
**Salinan bukti pembayaran hendaklah di emelkan kepada ( qurban@salam.org.my ) atau menguna aplikasi Whatsapp ke ( 012-622 5517 ) beserta dengan Nama dan No. Kad Pengenalan.Yayasan Salam Malaysia
No.22 Jalan Changgai 6/22, 46000, Petaling Jaya Selangor MALAYSIA
No. Tel : 03-7958 4021
| No. Fax : 03- 7958 4031
Email :
qurban@salam.org.my | Web : www.salam.org.my